Pokyny pro objednávku, platební a dodací podmínky

Tyto pokyny pro objednávku, platební a dodací podmínky jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího.

I. Objednávka

Pokud si Kupující vybral určité zboží, např. stan či jiné zboží, zašle svou poptávku či objednávku písemně e-mailem Prodávajícímu. V případě potřebné rady či dotazů se však může obrátit na Prodávajícího telefonicky a ten mu rád pomůže.

Při objednávce zadá Kupující jeho fakturační a dodací adresu, IČO a DIČ, pokud tato čísla má, a tel. číslo, na kterém je dosažitelný.

Kupující z EU (kromě ČR) uvádějí též své číslo UID.

Poté - nejpozději do 3 dnů vyúčtování poptávky - zašle Prodávající Kupujícímu vyúčtování poptávky, popřípadě informaci o způsobu dopravy a nabídku montáže k jeho odsouhlasení.

Po potvrzení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu email s potřebnými informacemi k platbě včetně variabilního symbolu, který je nutné při platbě uvést.

V momentě připsání platby na účet Prodávajícího se stává objednávka závaznou.

II. Platební podmínky

1. PLATBA

Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy lze uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • hotově (osobní odběr)
 • převodem na účet (Kč nebo Euro účet)
 • na dobírku (zboží skladem)

 2. ZÁLOHA

Při poptávce bude Kupujícímu zasláno celkové vyúčtování za zboží/popř. za služby/ a zálohová faktura ve výši 60 % z celkové ceny jeho objednávky.

Zálohová faktura mu bude zaslána na jeho e-mail.

3. DOPLATEK

V případě již zaplacené shora uvedené zálohy je Kupujícímu účtován doplatek ve výši 40 % z celkové ceny jeho objednávky.

4. PLATBA DOPLATKU KUPUJÍCÍM Z ČR

Platba doplatku lze realizovat na základě domluvy mezi smluvními stranami následujícími způsoby:

 • hotově (osobní odběr)
 • převodem na účet (Kč nebo Euro účet)
 • na dobírku (platí se dopravci v hotovosti)
 • po montáži v hotovosti, na základě předávacího protokolu.

5. PLATBA DOPLATKU ze strany Kupujícího z EU (mimo ČR)

Doplatek je povinen Kupující z EU (mimo ČR) uhradit před expedicí zboží na účet Prodávajícího. Po připsání této částky na účet Prodávajícího zašle Prodávající Kupujícímu jím objednané zboží.

6. Platba s DPH / bez DPH

Kupující si může zvolit cenu s DPH nebo bez DPH, a to dle toho, zda je plátcem DPH.

Obecně však platí:

 • pokud je Kupujícím plátcem DPH, pak účtuje Prodávající cenu s DPH,
 • pokud je Kupujícím plátcem DPH a pochází ze země EU (mimo ČR), tak se DPH neúčtuje!

III. Dodací podmínky

1. Termín dodání

Většina zboží/produktů/ je vyráběna na zakázku, a proto Prodávající doporučuje Kupujícímu, zaslat svou objednávku pokud možno včas. Prodávající je pracovně vytížen především v období od března do července (sezona), a proto není vždy v tomto období schopen, vyřídit objednávku Kupujícího v krátké době.

Dodací doba mimo sezonu (březen - červenec): do 30 dní od objednání a včasného zaplacení zálohy.
Dodací v období sezony: v případě velké pracovní vytíženosti je Prodávající nucen, přijímat objednávky na základě pořadníku, a proto může dojít k prodloužení dodací lhůty.

2. Způsob dodání

Dodání je závislé na množství zařízení, délce tyčí a místu dodání, což ovlivňuje výši účtovaných nákladů.  

Způsob dodání zboží lze realizovat na základě domluvy mezi smluvními stranami následujícími způsoby:

 • osobním odběrem - na základě telefonické domluvy;
 • poštou - lze pouze balíky do váhy 30kg a max. délky 2 m;
 • přepravcem TOPTRANS - v rámci ČR a Slovenska (i zboží nad 30 kg váhy s max. délkou 6 m);
 • společností DHL nebo SCHENKER - pro mezinárodní přepravu;
 • DOPRAVOU PRODÁVAJÍCÍHO spojenou s montáží

Prodávající účtuje 18-20 Kč/km za dopravu ke Kupujícímu a zpět do jeho provozovny v Terezíně, okres Litoměřice, a to v případě, že si Kupující objedná buď montáž a instalaci stanu nebo jeho pronájem.

V případě montáže a instalace by měl Kupující pracovníkům Prodávajícího umožnit umýt se teplou vodou a v případě delší montáže zajistit nocleh nebo místo pro jejich stan, ve kterém by pak mohli pracovníci Prodávajícího přenocovat.

3. Dodání zboží

V případě, že se jedná o způsob dopravy zvolený na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je na základě zavinění ze strany Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady s tím spojené.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

IV. Závěrečná ustanovení

Další informace k těmto pokynům jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Zákonné nároky Kupujícího vyplývající ze zákona České republiky nejsou těmito pokyny dotčena.